Switch to English en_GB

Ymddiriedolwr (Marchnata a Thwristiaeth)

Mae’r Deon a’r Cabidwl yn awyddus i apwyntio ymddiriedolwr newydd, gydag arbenigedd mewn Marchnata a Thwristiaeth. Gweler y Pecyn Cais ymlynedig am fanylion. Am ragor o wybodaeth, cysyllter â geraintwilliams@llandaffcathedral.org.uk