Switch to English en_GB

Mae’r Gadeirlan yn agored i ymwelwyr. Yn unol â gofynion gwasanaethau a digwyddiadau, bydd angen cau’r Gadeirlan ar fyr rybudd ar brydiau. Cofiwch wirio’n sianeli cyfryngau cymdeithasol neu cysylltwch â Swyddfa’r Gadeirlan ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf. Dyma’n oriau agor ar gyfer yr wythnos hon:

Oriau agor

Llun
8.00yb hyd 5:30yh
Mawrth
8.00yb hyd 5:30yh
Mercher
8.00yb hyd 5:30yh
Iau
8.00yb hyd 5:30yh
Gwener
8.00yb hyd 5:30yh
Sadwrn
8.00yb hyd 5:30yh
Sul
8.00yb to 4.00yb

Beth sy’n digwydd yn y Gadeirlan

What’s on this week

 1. Tue 16
 2. Tue 16
 3. Tue 16
 4. Wed 17
 5. Wed 17
 6. Thu 18
 7. Thu 18
 8. Thu 18
 9. Thu 18
 10. Fri 19
 11. Fri 19
 12. Fri 19
 13. Sat 20
 14. Sat 20
 15. Sat 20
 16. Sun 21
 17. Sun 21
 18. Sun 21
 19. Sun 21
 20. Sun 21
 21. Sun 21

Mynychu Gwasanaeth yn y Gadeirlan

Rydym bellach yn cyfyngu nifer y taflenni gwasanaeth rydym yn eu cynhyrchu er mwyn lleihau’n ôl-troed carbon. Gellir printio Trefn Gwasanaeth o flaen llaw neu gellir dilyn y gwasanaeth ar eich teclun symudol drwy scanio côd QR yn y Gadeirlan. Os bydd arnoch angen Trefn Gwasanaeth bapur yn wythnosol, rhowch wybod i ni.

Teithiau Tywys

Bydd Croesawydd ar gael yn y Gadeirlan i gyfarch ymwelwyr, fel arfer. Ceir hefyd Llyfr Tywys sy’n olrhain hanes a darparu gwybodaeth ar bensaernïaeth a chelf y Gadeirlan. Gellir trefnu teithiau ar gyfer grŵpiau ac ysgolion. Mae taith yn ddelfrydol os and ydych wedi ymweld â’r Gadeirlan o’r blaen. Mae’r daith yn cynnwys pob agwedd o’r Gadeirlan gan gynnwys ei hanes, ei chelf a’i phensaernïaeth. Gellir addasu hyd y daith i gwrdd â’ch gofynion. Gall daith gymeryd rhwng 45 munud a 95 munud.

Mynediad at y Gadeirlan

Mae mynediad cadair olwyn ar gael drwy ochr Ddwyreiniol ac ochr Orllewinol y Gadeirlan. Mae parcio yn ardal y Gadeirlan yn rhad ac am ddim a heb gyfyngiadau. Ceir maes parcio ger y Stryd Fawr sydd yn rhad ac am ddim am y ddwy awr gyntaf. Mae’n daith deng munud o orsaf Caerdydd Canolog i’r Tyllgoed ac yna’n ddeg i bymtheg munud o’r Tyllgoed i’r Gadeirlan. Mae llwybrau bws 25, 63 neu 66 o Heol y Porth (wrth ymyl Stadiwm y Mileniwm) yn cymeryd 25 i 30 munud gan alw wrth dafarn y Llew Du, ger y Stryd Fawr.

Ymweld â ni

Cadeirlan Llandaf, Y Swyddfa Weinyddol,
Tŷ’r Prebend,Llandaf, Caerdydd, CF5 2LA,

+44 2920 564 554

Oriau agor

Llun-Gwener: 8.00yb – 5.30yp
Sul: 8.00yb – 4.00yp