Switch to English en_GB

Er fod y Gadeirlan wedi’I wreiddio mewn hanes, mae’n gymuned fyw yn hytrach nag amgueddfa. Mae’r gymuned yn dibynnu’n helaeth ar ewyllys da a haelioni’r dorf o wirfoddolwyr sy’n gweithio law yn llaw gyad’r offeiriadaeth a’r staff.

O weithio yn y siop i stiwardio, trefnu blodau i ganu’r clychau, gweinyddu wrth yr allor i arwain yr Ysgol Sul, mae myrdd o gyfleoedd ar gael i gyfrannu tuag at waith a bywyd cymuned y Gadeirlan.

Dyma rai o’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael: