Switch to English en_GB

Mae Cydraddodeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd Deon a Chabidwl Cadeirlan Llandaf ac yn rhan o’n DNACathedral’s mission and is embedded within our DNA. Mae gan y Deon a’r Cabidwl gyfle unigryw i weithredu newid positif o fewn cymdeithas ac rydym yn cydnabod bod angen meithrin yr un ideoleg o fewn ein gwaith er mwyn cyrraedd ein potensial fel elusen.

Mae’r polisi hwn yn ymestyn i’r rhai sydd yn gyflogedig gan y Deon a’r Cabidwl, ein ymddiriedolwyr, ein gwirfoddolwyr, rhai ar secondiad mewnol neu allanol, ein cwsmeriaid, ein cyflenwyr a phawb sy’n gweithredu yn enw Deon a Chabidwl Cadeirlan Llandaf, y cyfeiri atynt ar y cyd fel ‘ein pobl’.