Switch to English en_GB

Mae plant, pobl ifainc ac oedolion sy’n agored i niwed yn rhan bwysig o gymuned yr Eglwys yng Nghymru a Chadeirlan Llandaf. Maent yn cael eu parchu a’u coleddu.

Mae’r Gadeirlan wedi ymrwymo i’w gyfrifoldebau i warchod plant, pobl ifainc ac oedolion sy’n agored i niwed ac yn diogelu eu lles.Mae’r Gadeirlan yn mabwysiadu polisi’r Eglwys yn Nghymru  Church in Wales Safeguarding Children and Young People Policy ac yn glynu wrth y Côd Arfer Da.

Swyddog Diogelu’r Gadeirlan