Switch to English en_GB

Gan gofio pwysigrwydd rôl Deon i’r esgobaeth a’r Gadeirlan a phwysau interregnum yn y swydd hon, mae’r Esgob Mary wedi bod yn gweithio’n gyflym i benodi olynydd i’r Tra Pharchedig Richard Peers. Er y byddai’r Esgob yn gyffredinol o blaid proses recriwtio agored, mae ganddi hawl i benodi uwch glerigwyr.

Ar ôl ymgynghori â’r Archesgob, a gyda’i chydweithwyr eraill, mae’n bleser gan yr Esgob Mary gyhoeddi bod y Parchedig Ganon Dr Jason Bray wedi derbyn ei gwahoddiad iddo ddod yn Ddeon nesaf Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Daw Jason yn wreiddiol o Ferthyr Tudful, ac mae wedi gwasanaethu ei weinidogaeth ordeiniedig gyfan yn yr Eglwys yng Nghymru. Gyda doethuriaeth mewn Diwinyddiaeth a diddordeb angerddol mewn ysgolheictod Beiblaidd, systemateg a hanes canoloesol a diwygiadol, mae Jason yn awdur cyhoeddedig ac athro medrus yn y ffydd yn ogystal â bod yn offeiriad doeth a bugeiliol ac yn arweinydd eglwys profiadol.

Ar hyn o bryd, Jason yw Ficer St Giles Wrecsam sy’n rhan o’r Rhwydwaith Eglwysi Mawr a hi yw eglwys plwyf ganoloesol fwyaf Cymru ac mae’n Ganon Eglwys Gadeiriol Llanelwy.

Fel oblad Benedictaidd, mae Jason yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cymuned a lletygarwch mewn gweddi a bywyd eglwysig ar draws y sbectrwm Anglicanaidd. Mae’n angerddol dros gyfiawnder cymdeithasol ac mae’n eiriolwr cryf dros genhadaeth ac allgymorth. Mae ganddo hanes o feithrin ac arloesi twf eglwysig, mewn timau o wirfoddolwyr, datblygu gwaith gyda phlant, teuluoedd a phobl ifanc, yn ogystal â chreu a rhedeg rhaglenni disgyblaeth ac ysbrydolrwydd.

Mae’n gefnogwr cerddoriaeth glasurol a chorawl ac yn edrych ymlaen at y cyfle i weithio gyda’r adran gerddoriaeth ragorol yn ein Cadeirlan.

Mae Jason yn briod â Laura, ac mae ganddynt ddau fab sy’n oedolion, Thomas a Benedict. Mae’n nhw’n bwriadu symud i’r Dŷ’r Deon ym mis Gorffennaf, ac edrychwn ymlaen at eu croesawu i’r esgobaeth.

Mae’r cyhoeddiad hwn hefyd yn cael ei wneud yn Wrecsam y bore yma, felly gofynnir i ni beidio â rhannu’r newyddion yma ar y cyfryngau cymdeithasol tan ar ôl 12 canol dydd. Mae cynulleidfaoedd Jason yn St Giles yn haeddu clywed y newyddion ganddo yntau. Bydd eich gofal a’ch ystyriaeth yn y mater hwn yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

Daliwch Jason, Laura, a’u teulu yn eich gweddïau wrth iddynt baratoi ar gyfer y bennod newydd hon. Cofiwch hefyd am y gynulleidfa yn Eglwys Gadeiriol San Silyn yn Wrecsam a Llandaf ar yr adeg hon o newid.