Switch to English en_GB

Yn ystod mis Mehefin, gofynnwyd i’n cynulleidfa gwblhau Arolwg Teithio a Ffordd o Fyw fel rhan o’n hymdrechion i gynnwys ein cymuned yn ein hymgais i ennill Gwobr Arian Eco Church ac annog sgyrsiau ynghylch ein hôl troed carbon unigol.

Cawsom dros 60 o ymatebion, a gallwch ddarllen canlyniadau’r arolwg isod.